-


İşgüvenliği Uzmanı (rusça Bilen

Vega Limited Şirketi

  • İl: MERSİN
  • İlçe: SİLİFKE
  • Tarih: 05-10-2022 2 gün önce
Vega Limited Şirketi 1991 yılında Rusya'da kurulmuş bir şirkettir. Bugün Vega Limited Şirketi, uzun yıllara dayanan vicdani çalışmaları, yapı malzemeleri pazarında kusursuz bir itibar kazanmasına izin veren sağlam bir organizasyondur. Şu anda Türkiye/Mersin'de AKKUYU NGS ile işbirliği yapıyoruz. Şubemiz Mersin/Silifke ilçesinde bulunur.

Uluslararası şirketimizde alacağınız tecrübe sizin için çok büyük bir avantaj olacak!
• İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi’ne sahip, A Sınıfı, B Sınıfı,
• Üniversite mezunu,
• İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat gerekliliklere haiz olan ve bu doğrultudaki tüm uygulamalara hâkim,
• Çözüm & sonuç odaklı, dinamik, analitik düşünebilen, planlama, organizasyon ve problem çözme konularında etkin, iletişim becerileri güçlü, takım çalışmasına yatkın olan ve konuları sahiplenen ve neticelendiren,
• İSG Birimi içerisinde İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelleri ile koordineli çalışabilen,
• Güçlü gözlem yapma yeteneği olan, analitik düşünce yapısına sahip,
• Yaratıcı ve etkili çözümler geliştirebilen, ikna kabiliyeti yüksek,
• Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,
• Aktif olarak araç kullanabilen,
• Mersin/ Silifke’ de ikamet eden/edebilecek olan iş arkadaşı arıyoruz.
• Maaş – 10 000 TL

İŞ TANIMI
• İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlar ile şirket içi standartlar doğrultusunda tüm gerekliliklerin gerçekleştirilmesi, mevcut sistem uygulamalarının iyileştirilmesi & geliştirilmesi
• 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamındaki tüm görevlerin gerçekleştirilmesi (Rehberlik, Risk Değerlendirme, Çalışma Ortamı Gözetimi, Eğitim-Bilgilendirme-Kayıt, İlgili Birimlerle İş birliği vb.) ve tüm bu çalışmaların hedeflerle takip edilmesi, raporlanması ve işverene önerilerde bulunulması,
• İSG risk değerlendirmelerinin sahada uygulanmasının ve belirlenen aksiyonların gerçekleşmesinin kontrol edilmesi,
• Günlük çalışma ortamı denetimlerin yapılması ve tespit edilen iş güvenliği uygunsuzlukların raporlanması ve giderilmesinin sağlanması,
• İş yerinde yapılan tüm çalışmaların ve değişikliklerin planlaması, organizasyonu, test edilmesi, uygulanması ve bakımı süreçlerinin İSG mevzuatına ve kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak ve bu konuda işverene önerilerde bulunulması,
• İşyerinde yapılan tüm işlerde kullanılacak kkd seçimi, temini, test edilmesi, kullanılması, bakımı ve muhafazasını sağlaması ve önerilerde bulunulması,
• Makinelerin emniyeti konusunda incelemeler yaparak bu konuda işverene önerilerde bulunup iyileştirme ve düzenlemelerin takibinin yapılması,
• İSG kapsamındaki eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek ilgili iç eğitimlerin planlanması ve verilmesi,
• Acil Durum Yönetimi, İş İzin Sistemi Yönetimi, Değişikliklerin Yönetimi vb. konularındaki çalışmaların yürütülmesi, uygulamaların geliştirilmesi,
• Tehlike tanımlama, risk değerlendirme çalışmalarının yürütülmesi, risk azaltma çalışmalarının yapılması,
• Kaza ve olaylar sonrasında, olay araştırma ve kök neden analizinin yapılması, raporların hazırlanması ve operasyonlarla koordineli olarak aksiyonların belirlenmesi ve takip edilmesi,
• Kaza ramak kala durumları sonrasında yapılacak olan teknik analiz toplantılarına iştirak edilmesi, katkı sağlaması, yaratıcı ve etkili çözüm önerileri sunulması, çözümlerin uygulamalarının kontrol edilmesi,
• İSG ile ilgili tüm prosedür, talimat ve diğer dokümanların hazırlanması, güncelliğinin takibi ve iç denetimlerin yapılması,
• İş yerinde İSG yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümlerin takibinin yapılarak bakım ve kontrol süreleri dolmadan gerekli bakım, kontrol ve ölçümlerin yaptırılarak raporlanması,
• Alt işveren ve hizmet tedarikçisi yüklenici çalışanlarının çalışmalarının kontrol edilmesi ve tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesini sağlanması ve raporlanması,
• İSG performans raporlarının hazırlanması ve yönetim toplantılarında sunulması
Sadece online başvuru kabul edilecektir
AŞAĞIDAKİ HEMEN BAŞVUR SEKMESİNE TIKLAYIN. DETAYLARI GÖRÜNTÜLEYİN.We Google